Da li nas studiranje u inostranstvu čini pametnijim?
23. decembar 2014.

Znanje jezika, međunarodno iskustvo, kontakti, putovanja, upoznavanje drugih kultura, razvijanje novih veština, bolja spoznaja sebe... Ovo je najkraći spisak prednosti studiranja u inostranstvu. Ujedno je to i spisak stvari koje nas sigurno čine pametnijim, barem u očima drugih ljudi.

humboltU poslednje vreme obavljeno je više nezavisnih istraživanja na ovu temu. Zaključak svih istraživanja je da studiranje, život i rad u inostranstvu prilično menjaju pojedinca - i to na bolje! Jer osim foldera sa fotografijama i sećanjima, taj boravak u inostranstvu donosi i razmišljanje na kompleksniji i kreativniji način. Naravno, rezultat toga je da postajete profesionalno uspešniji.

Studirajte tamo gde želite!

Pretpostavka tog uspeha je da ste studirali ono što ste želeli (kako kaže naš USC slogan :), ali i da ste odabrali pravi studijski program, koji odgovara vašim sklonostima i mogućnostima. Dobar partner na tom putu do međunarodnog obrazovanja bez lutanja su svakako i naši USC obrazovni konsultanti.

Međunarodno iskustvo stečeno kroz život i studiranje u inostranstvu se smatraju velikim plusom za dalju karijeru. Ne radi se tu samo o optimalnom načinu za svakodnevno, brzo i praktično učenje jezika zemlje domaćina. Studenti boravkom u stranoj sredini stiču otvoreno i prilagodljivo ponašanje, što je veoma potrebno za budući profesionalni angažman.

Kontakti, iskustva, veštine...

Upoznavanje ljudi iz celog sveta tokom studija predstavlja i uspostavljanje kontakata koji su vredni za ceo život. U svakom budućem zanimanju to je samo po sebi velika prednost. Takođe, tu je i upoznavanje drugih kultura, i to iz prve ruke. Upoznajete kulturne razlike u jeziku, hrani, verovanjima, ponašanju i ličnim navikama.

Pored čestih putovanja studenta od zemlje studiranja do zemlje porekla, što je samo po sebi iskustvo, tu je i putovanje, turističko ili studijsko, radi upoznavanja zemlje domaćina. Mnogo putovanja, mnogo novih ljudi, mnogo novih iskustava...

Razvijanje novih veština je logičan proces koji se dešava samim tim što ste uronjeni u potpuno novo društveno okruženje. To je je prilika da se otkriju nove lične snage i razviju nove sposobnosti, koje niste ni pretpostavljali da imate u sebi. Možda najbitnija posledica boravka u inostranstvu je bolja spoznaja sebe. Strana sredina podstiče na preispitivanje svojih uverenja i vrednosti, i stvaranje novih ideja i perspektiva.

Psihološki efekti

Istraživanja pokazuju da su studenti sa međunarodnim iskustvom u stanju da bolje i brže rešavaju probleme i da su spremniji da prihvate nove poslove ili osmisle nove proizvode ili usluge tokom svog profesionalnog angažmana. Ispitivanja psiholoških efekata života u inostranstvu govore da ljudi sa više iskustava iz različitih kultura mogu bolje da stvaraju kreativne ideje i prave neočekivane veze između koncepata.

Studiranje, život i rad u inostranstvu definitivno doprinosi da budemo fleksibilniji i da šire sagledavamo svakodnevne životne i poslovne probleme. To su dobri preduslovi da postanemo i pametniji - za sebe i druge.

Ksenija Popac, osnivač USC i SPC