Koraci do stipendije u Nemačkoj
10. februar 2015.

Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD - Deutsche Akademische Austauschdienst) obezbeđuje stipendije za mlade studente iz Srbije koji planiraju doktorsku disertaciju ili naučne projekte, kao i za one koji su već stekli diplomu ili se nalaze u završnoj fazi studiranja.

putokazStipendije se dodeljuju na osnovu dobrih rezultata na studijama i namenjene su za studente i mlade naučnike iz svih oblasti, ukoliko žele da svoje školovanje nastave u Nemačkoj. Naravno, osim dobrih ocena, veoma je bitno da studenti ispune i neke formalne zahteve, a upravo u tome mogu da im pomognu naši USC obrazovni konsultanti.

 

Preporučeni redosled poteza

Pri konkurisanje za stipendiju DAAD-a, preporučeno je da studenti postupe po sledećim koracima:

 1. Izbor studijskog programa

Ukoliko ne možete sami da se opredelite i odlučite koju od preko 350 visokoobrazovnih ustanova u Nemačkoj želite da pohađate, iskoristite prednosti naše konsalting ponude i odaberite pravi paket usluga USC.

 1. Kontakt sa odabranim fakultetom/univerzitetom

Neophodno je da saznate i da li na osnovu svojih dosadašnjih studija ispunjavate uslove za upis na željeni studijski program. Ne možete da konkurišete za stipendiju DAAD-a bez realne šanse za upis ili bez potvrde o mentorstvu za doktorske disertacije i naučne projekte. Naši USC konsultanti pružaju kompletnu podršku i u ovom procesu.

 1. Dokumenti za prijavu na konkurs za stipendije

Formulari za konkurisanje su dostupni preko Interneta i uz njih je naveden i spisak ostalih potrebnih dokumenata. USC je tu da vam pomogne pri pisanju biografije, motivacionog pisma ili preporuke, ako i za sva druga objašnjenja oko dokumenata. Takođe, potrebno je da se blagovremeno prijavite za provere znanja jezika i dobijanje odgovarajućeg sertifikata o tome.

 1. Predaja konkursne dokumentacije

Sigurno vam je poznata nemačka preciznost i pedantnost, tako da ne treba da vas iznenadi da morate da poštujete traženi redosled, način i rokovi predaje dokumenata, jer biće razmatrane isključivo blagovremeno predate, potpune i formalno ispravne prijave.

S obzirom na ograničeno vreme konsultacija i veliki broj zainteresovanih, lektori DAAD-a možda neće biti u prilici da odgovore na sva vaša pitanja. Zato su tu USC obrazovni konsultanti da vam daju željene odgovore, u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima.

 

Benefiti DAAD stipendiranja

Stipendiranje traje od 10 do 24 meseca, zavisno od izabranog studijskog programa. Dvogodišnji studijski programi se najpe stipendiraju za najviše jednu studijsku godinu, a produženje stipendiranja zavisi od toga da li je prva godina studiranja ocenjena kao uspešna od strane Komisije.

Za slučaj studijskog boravka u Nemačkoj u okviru postdiplomskih ili master studija u matičnoj zemlji, stipendiranje traje jednu studijsku godinu, bez mogućnosti produženja.

Stipendisti DAAD-a dobijaju:

 • mesečnu stipendiju od 750 evra
 • zdravstveno osiguranje i osiguranje od nesrećnog slučaja
 • dodatak za troškove putovanja (ukoliko to ne pada na teret matične ili druge zemlje)
 • jednokratnu pomoć za studiranje

Uz posebne uslove, DAAD svojim stipendistima dodatno obezbeđuje i:

 • dodatak za školarinu (ukoliko ona postoji na nemačkom unverzitetu) i to maksimalno 500 evra po semestru
 • mesečni dodatak za stanovanje
 • mesečni dodatak za članove porodice koji sa stipendistima borave u Nemačkoj

 

KORISNE ADRESE:

 

Ksenija Popac, osnivač USC i SPC