Cenovnik usluga

A. POJEDINAČNE USLUGE

 • Pomoć pri sastavljanju CV-a na engleskom ili nemačkom jeziku
 • Pomoć pri sastavljanju motivacionog pisma na engleskom ili nemačkom jeziku
 • Pomoć pri sastavljanju CV-a i motivacionog pisma
 • Provera, pregled i saveti za korekcije CV-a, motivacionog pisma i preporuka
 • Pomoć pri popunjavanju online aplikacija i formulara, tumačenje zahteva konkursa...
 • Provera i korektura cele aplikacije
 • Detaljni odgovori na 3 posebna pitanja o željenim studijama i kontakt sa jednim odabranim fakultetom
 • Pomoć pri interpretaciji i popunjavanju 1 dijagnostičkog testa
 • Pomoć pri interpretaciji rezultata testa (kratak rezime ili Skype konsultacija)
 • Pomoć pri odabiru jezičkog programa u Nemačkoj, obavljanju upisa i povezivanju sa našim partnerima
 • Priprema za razgovor/intervju na 2-3 fakulteta:
  - Istraživanja svakog pojedinačnog fakulteta i pripremanje pitanja za svaki od njih
  - Analiza motivacionog pisma
  - Slanje pitanja za pripremu (o fakultetu, studijskom programu, aspiracijama, svim mogućim pitanjima tokom razgovora/intervjua...)
  - Skype konsultacije 2x60 min

B. PAKETI USLUGA USC

Standardni paket USC

Napredni paket USC - specijalna ponuda koja sadrži dopunsku uslugu Pomoć pri pisanju CV-a i motivacionog pisma, a ne sadrži usluge:
- University/Career Match testiranja za izbor odgovarajućeg fakulteta i profesije
- Detaljni izveštaj sa testiranja

Premium paket USC- specijalna ponuda koja ne sadrži usluge:
- Kompaktna obuka - rezime
- Identifikacija oblasti za dalji razvoj

Pogledajte: Pojmovi i uslovi USC


C. PAKETI USLUGA SPC

 • Standardni paket SPC
 • Napredni paket SPC
 • Premium paket SPC

Pogledajte: Pojmovi i uslovi SPC


D. USLUGE ZA POSLOVNE LJUDE

Povezivanje sa našim partnerom "Rekrytema":
- Interpretacija Job Match dijagnostike
- Brza, precizna i efikasna analiza profila vezana za akademske institucije/poslove/pozicije
- Rezime karakteristika metoda rada koji odgovaraju izboru fakulteta/posla
- Rezime karakteristika metoda rada koji ne odgovaraju izboru fakulteta/posla
- Identifikacija oblasti za dalji razvoj

Cene usluga dostavljamo na osnovu upita i Vaših individualnih potreba!