Najčešća pitanja i odgovori

University Study Consulting - FAQ

1. Nisam siguran šta da studiram, imam nedoumicu između dve potpuno različite oblasti? Kako da sa sigurnošću znam šta je najbolje za mene?
USC na osnovu upitnika (needs analysis) i razgovora sa Vama daje savete i upućuje Vas na University/Career Match testiranja, koje obavljaju naši partneri. Testiranje je uključeno u naš Napredni paket,a testovima se utvrđuje koji smerovi studija odgovaraju Vašem profilu, kao i koja karijera bi bila uspešna za Vaš profil. Ne moramo da pomenemo koliko je ovo bitno za Vaš celokupan život.

2. Kada treba da počnem da se pripremam za upis na fakultet u Nemačkoj?
Izbor akademske institucije i odgovarajućih studijskih programa je složen i dugotrajan proces. Preporučujemo da sa pripremama počnete najmanje godinu dana unapred, idealno u 3. razredu srednje škole.

3. Da li treba da govorim nemački da bih studirao u Nemačkoj?
Iako u Nemačkoj postoje akademski programi na engleskom, vladanje nemačkim jezikom će Vam pružiti mnogo veće mogućnosti u izboru akademskih institucija. Fakulteti u Nemačkoj imaju jezičke centre gde možete da učite/usavršite nemački ili da odaberete neki drugi jezik.

4. Da li je potrebno da posetim odgovarajuće fakultete pre nego što se odlučim da apliciram?
Da, to Vam svakako preporučujemo. Poseta fakultetima je prilika da se upoznate sa životom fakulteta iz "prve ruke" i iskusite akademski život. Naredne 3-4 godine ćete provesti na studijama i zbog toga odvojite dovoljno vremena za razgledanje univerziteta, razgovarajte sa osobljem fakulteta, kao i sa postojećim studentima i postavite im slična pitanja (Šta Vam se najviše dopada na fakultetu? Šta po Vasem mišljenju treba da se promeni? Da li ste do sada zadovoljni studijama?).

5. Kada treba da planiram posetu fakultetima?
Nakon što USC napravi listu akademskih institucija koje odgovaraju Vašem profilu. Takođe, najbolje vreme za posetu je dok traju predavanja i studenti su u kampusu.

6. Kako da se pripremim za posetu fakultetu, šta da pitam?
USC će obaviti neophodne pripreme za Vas: zakazaćemo sastanke sa predstavnicima fakulteta ili ćemo da Vas registrujemo za "info dan". Takođe ćemo Vas obavestiti šta treba da ponesete od dokumentata. Fakultete koji su na prvom mestu na Vašoj listi posetite poslednje. Zašto? Imaćete iskustva iz razgovora sa predstavnicima prethodnih fakulteta.

7. Kako da se pripremim za razgovor na fakultetu/fakultetima?
Vrlo je važno pokazati interes i postavljati relevantna pitanja. USC će Vas pripremiti za razgovor listom pitanja koje možete da očekujete i koje trebate da postavite (Koliko studenata konkuriše na fakultet i koliko ih je primljeno? Koje nastavne metode se koriste i koji su kriterijumi za evaluaciju studenata? Koliko često fakultet sponzoriše predavanja, koncerte, govornike i ostale društvene aktivnosti? Da li postoji poseban centar za učenje ukoliko Vam zatreba pomoć za neki predmet?)

8. Šta je "numerus clausus"?
To je prosek ocena koji se traži na određenim fakultetima. Zbog velike popularnosti, za studije poput medicine, veterine, farmacije i psihologije potrebno je imati visok prosek.

9. Nisam siguran da li ću imati direktnu prohodnost za studiranje u Nemačkoj. Da li postoji neka druga mogućnost?
Jedna od mogućnosti je da konkurišete na Studienkolleg, nemačku javnu ustanovu gde se strani studeni jezički i stručno pripremaju za studiranje u Nemackoj. Nakon odslušana 2 semestra, radi se završni ispit, tzv. Feststellungsprüfung. Jedan od kriterijuma za pohađanje je poznavanje nemačkog jezika na nivou B1.

10. Želeo bih da studiram i radim u Nemačkoj. Da li bih mogao da uradim dijagnostičke testove i profesionalnu orijentaciju u Srbiji?
Preporučili bismo Vam da uradite nemačke dijagnosticke testove, jer je njihova evaluacija vezana za studiranje i rad u Nemačkoj.

11. Nisam siguran da mi je potreban obrazovni konsaltant za studiranje u inostranstvu... Mnogo informacija o studijama u Nemačkoj može da se nađe na Internetu.
Izbor fakulteta i studijskog smera je složen i dugotrajan proces. Uloga obrazovnog konsultanta jeste da pronađe individualna rešenja koja odgovaraju Vašem profilu. Usluge su bazirane isključivo na Vašim jedinstvenim potrebama, jer samo na taj način može da se dođe do do jedinstvenog, individualnog rešenja.

 


School Placement Consulting - FAQ

1. Kako da pronađem odgovarajuću školu za moje dete?
Izbor odgovarajuće škole je jedna od najvažnijih odluka koje treba da donesete i koja ce imati vrlo velik uticaj na Vaše dete za ceo život. Svako dete je različito, emotivno i socijalno. Treba odabrati školu koja najviše odgovara detetu , tzv. "best match". To će biti škola u kojoj će Vaše dete biti uspešno u akademskom, socijalnom i emotivnom pogledu.

2. Selim se u inostranstvo sa porodicom za vreme školske godine. Da lI će biti problem naći odgovarajuću školu za moju decu?
Većina internacionalnih skola ima takozvane "rolling admissions", što znači da je moguće upisati decu za vreme školske godine.

3. Moja deca ne govore engleski, a jedini izbor koji imamo jeste da pohađaju internacionalnu školu?
Internacionalne škole sa dobrom reputacijom nude EAL program (English as an additional language - Engleski kao dodatni jezik), gde su učenici uključeni u intenzivno učenje jezika. Iskustva pokazuju da učenici nižih razreda osnovne škole već posle godinu dana savladaju jezik. Ono što je interesantno pomenuti je da mnogi od njih počnu da govore engleski sa američkim, britanskim ili australijskim naglaskom, zavisno od toga iz koje zemlje potiče njihov učitelj/učiteljica.

4. Šta će se desiti kad se vratimo u zemlju porekla? Da li će postojati razlike u obrazovnom programu?
Vrlo je moguće da će neke razlike postojati. Uloga SPC je da izradi obrazovni plan za vreme boravka u inostranstvu i za repatrijaciju, što znači da ćemo Vam ponuditi edukativna rešenja da Vaše dete ne bi imalo nikakvih propusta.

5. Da li treba da posetim škole pre nego što upišem svoje dete?
Svakako i to je najbolje da uradite za vreme školske godine. Vrlo je bitno da upoznate osoblje škole, da bacite pogled iza kulisa i da vidite šta se desava u učionici, na odmoru, u sali za fizičko… Ukoliko je moguće, povedite dete sa Vama.

6. Kad treba da planiram posetu školi?
Nakon što SPC napravi listu škola koje odgovaraju profilu Vašeg deteta. Takođe, najbolje vreme za posetu je za vreme školske godine.

7. Kako da se pripremim za posetu školama?
SPC će obaviti neophodne pripreme za Vas: zakazaćemo sastanke sa predstavnicima škola. Takođe ćemo Vas obavestiti o potrebnoj dokumentaciji.

8. Kako da se pripremim za razgovor u školi? Šta da pitam, kakva pitanja mogu da ocekujem?
Vrlo je važno pokazati interes i postavljati relevantna pitanja. SPC će Vas pripremiti za razgovor listom pitanja koje možete da očekujete i koje trebate da postavite (Koliko različitih nacionalnosti ima u školi? Kada je škola dobila autorizaciju da predaje IB program? Da li su sva 3 programa zastupljena - PYP, MYP, IB? Kakve vannastavne aktivnosti se nude? Koliko učenika ima u jednom odeljenju?).

9. Jako dobro govorimo engleski. Da li je poželjno da jedan od roditelja počne da govori engleski sa detetom da bi što pre savladalo jezik?
Ne, jer će to stvoriti neprirodnu situaciju. Maternji jezik treba da se neguje. Istraživanja pokazuju da se pismenost sa maternjeg jezika prenosi i na druge jezike. Deca koja govore maternji jezik kod kuće mnogo brže savladaju strani jezik/jezike i postaju bilingualni, trilingualni.

10. Iako smo pronašli mnogo informacija o raznim nastavnim planovima i programima, nismo sigurni da sve to razumemo, pogotovo u praksi.
Sa našim dugogodišnjim iskustvom u oblasti obrazovanja u stanju smo da Vam na sažet, jasan način objasnimo različite programe kao sto su IB, A levels, IGCSE, itd…

11. Kompanije za preselenje, u okviru svojih usluga, takođe nude pronalaženje škola za decu porodica koje se sele u inostranstvo.
Mi u SPC smo stručnjaci za obrazovanje i naš cilj je pronalaženje škole koja najviše odgovara Vašem detetu u akademskom, socijalnom i emotivnom pogledu. Nije reč o pronalaženju bilo koje škole, već one najoptimalnije.