Nemački obrazovni sistem

Nemačka nije samo zemlja sa velikim brojem zaposlenih iz Srbije, već i čest izbor za studente i mlade naučnike iz Srbije koji žele da steknu moderno obrazovanje i pogodnosti za dalju karijeru. Programi USC i SPC su tu da pomognu pri izboru pravog mesta za početak ili nastavak školovanja u Nemačkoj.

Sistem visokoobrazovnih institucija u Nemačkoj čini preko 350 ustanova priznatih od strane države, sa 13.500 studijskih programa. Sastoji se od univerziteta, stručnih viših škola, umetničkih viših škola i privatnih i teoloških viših škola. Najveći broj studenata u Nemačkoj upisan je na neki od državnih univerziteta. Od zimskog semestra školske 2014/15. godine ukidaju se školarine za osnovne studije na državnim univerzitetima u celoj Nemačkoj.

Na 102 nemačka univerziteta postoji širok spektar studijskih programa iz različitih oblasti, sa težištem na istraživačkoj i naučnoj delatnosti. Pojedini univerziteti specijalizovani su kao tehnički univerziteti (TU) ili tehničke više škole (TH), iako na njima mogu da se studiraju i društvene nauke.

Stručne više škole u Nemačkoj su pravo rešenje za one koji žele da se pripremaju za konkretne zadatke u profesiji, bazirane na praktičnoj primeni znanja. Studije obuhvataju praksu i jedan praktičan semestar. Studenti 167 viših stručnih škola su bolje pripremljeni za rad u poslovnoj branši nego studenti univerziteta, a ponuda predmeta obuhvata oblasti kao što su tehnika, ekonomija, IT, dizajn, sociologija i mediji. Obavezna praksa postoji da bi zaokružila naučni i praktični angažman studenata.

Umetničke više škole u Nemačkoj nude studijske programe iz oblasti slikarstva, industrijskog i modnog dizajna, grafike, muzike, pevanja, savremenih medija... Naravno, preduslov za upis u neku od 52 umetničke više škole je izuzetan umetnički talenat.

Kod privatnih i crkvenih viših škola treba voditi računa da li su priznate od strane države.

Opšti uslovi za studiranje u Nemačkoj podrazumevaju položenu maturu, to jest diplomu završene srednje škole, i poznavanje nemačkog jezika.

 

Koraci na putu do studija u Nemačkoj

1. Konsalting za izbor studijskog programa
USC pruža stručnu pomoć u odabiru prave visokoobrazovne ustanove u Nemačkoj.

2. Zahtev za prijem na studije
USC i SPC daje kompletne informacije o postupku prijavljivanja i o potrebnoj dokumentaciji i formularima. Imajte u vidu da su rokovi za slanje zahteva za prijem 15. januar za naredni letnji semestar, i 15. juli za naredni zimski semestar.

3. Priprema za razgovor na fakultetu
USC konsultant priprema kandidata pre intervjua na željenom fakultetu.

4. Nemačka viza za studijski boravak
USC daje informacije o studentskim vizama i potrebnim dokumentima.

5. Upis na fakultet
USC daje kompletne informacije o postupku upisa.