Partneri za obrazovni konsalting pri preseljenju
11. januar 2015.

U razvijenom svetu je uobičajeno angažovanje konsultanata za razne oblasti života pri preseljenju pojedinaca ili porodica iz jedne u drugu zemlju. Međunarodna mreža konsultanata za preseljenje "RelocateYourself" odnedavno u svojim redovima ima i Kseniju Popac, osnivača USC i SPC, kao obrazovnog konsultanta.

Ksenija PopacMreža "RelocateYourself" je organizovana na principu takozvanih Relocation Angels (anđela za selidbe), osoba koje su spoj organizatora preselјenja i konsultanta za određenu oblast. Relocation Angels su savetnici koji odgovaraju na brojna praktična pitanja, rešavaju probleme, pružaju podršku i štite interese klijenata tokom i nakon njihovog preselјenja u drugu zemlju.

Ksenija Popac, kao obrazovni konsultant, je Education Angel u "RelocateYourself" mreži, i pruža svu potrebnu pomoć porodicama sa decom koje se sele, vezano za nastavak njihovog školovanja. Kao iskusni savetnik za međunarodno obrazovanje i predavač koji živi i radi u inostranstvu više od 20 godina, ona kroz svoju agenciju School Placement Consulting (SPC) pruža individualno savetovanje i traženje obrazovnih ustanova i programa koji odgovaraju ličnim željama, potrebama i mogućnostima deteta i porodice. SPC je profesionalno rešenje za poslovne ljude koji zbog potreba posla moraju da se stalno ili privremeno presele u inostranstvo i moraju da pronađu adekvatnu školu ili fakultet za svoju decu.

Život u drugoj zemlјi pruža prekrasnu priliku da proširite obrazovne horizonte svoje dece. Bilo da se odlučite za međunarodnu ili lokalnu školu, učenje kroz novi jezik ili na maternjem jeziku, važno je da deca brzo nađu svoj novi ritam. To je i pravi zadatak i izazov za obrazovnog konsultanta pri preseljenju.

VIŠE INFORMACIJA:
www.relocateyourself.com/main/?product=education-advice-package