Posao za lekare i medicinsko osoblje u Nemačkoj
27. septembar 2015.

Među deficitarnim zanimanjima u Nemačkoj u oblasti zdravstva, za koje je dozvoljeno zapošljavanje građana iz zemalja van EU, nalaze se i stručnjaci iz oblasti zdravstva. Prema zahtevima nemačkih zdravstvenih ustanova traži se medicinsko osobllje raznih smerova, a posebno operacioni medicinsko-tehnički asistenti, negovatelji bolesnih i starih lica, fizioterapeuti i bolničari.

medicinari2Gledano iz ugla klasifikacije zanimanja u Srbiji, praktično se najviše traže stručnjaci sa završenim srednjim obrazovanjem u oblasti zdravstva.

Zainteresovani za zaposlenje u medicinskoj struci u Nemačkoj, pored kontakta sa budućim poslodavcem, treba da ustanove u kojoj meri njihova kvalifikacija odgovara nemačkim obrazovnim standardima i da pripreme niz dokumenata.

Detaljne informacije o svemu što je potrebno za karijeru u Nemačkoj mogu da dobiju svi koji se besplatno registruju preko formulara na strani "Zapošljavanje medicinskog osoblja u Nemačkoj".

 

Priznavanje stranih lekarskih diploma u Nemačkoj

Lekari opšte prakse, lekari specijalisti, stomatolozi, psihoterapeuti i veterinari mogu da se zaposle u Nemačkoj tek posle provere stepena usaglašenosti strane i nemačke diplome, što najčešće podrazumeva dodatni ispit, takozvanu aprobaciju. Aprobacija se izdaje ako se pokaže da stručno obrazovanje odgovara nemačkom obrazovanju za istu struku. Tokom procedure za dobijanje aprobacije uzima se u obzir i prethodno radno iskustvo, kao i znanje nemačkog jezika.

Dokumenta potrebna za aprobaciju:

 • Lična karta ili pasoš
 • Kratka radna biografija
 • Overena kopija diplome (medicine, stomatologije ili veterine) i drugih potvrda o stručnim kvalifikacijama
 • Tabela sa prikazom obrazovanja i poslova
 • Potvrda o zaposlenju
 • Potvrda da u zemlji porekla sme da radi kao lekar
 • Potvrda ili poziv budućeg poslodavca
 • Potvrda o lekarskom pregledu
 • Potvrda o nekažnjavanju

Moguć je rad i bez aprobacije, ako se podnese zahtev za dozvolu za rad do maksimalno dve godine, to jest za psihoterapeute do tri godine. Tada je dovoljan samo dokaz o diplomi, a rad bez aprobacije može da se odobri za deficitarna zanimanja, kada su takvi stručnjaci hitno potrebni.

 

Koraci do zaposlenja pomoćnog medicinskog osoblja u Nemačkoj

Građani medicinske struke iz zemalja van Evropske unije mogu da dobiju odobrenje od nemačkih vlasti da se zaposle u Nemačkoj u nekom od deficitarnih zanimanja, tako što najpre sa zainteresovanim poslodavcem postignu dogovor o angažovanju i dobiju i potvrdu o sklapanju radnog ugovora.

U Nemačkoj su tražena zanimanja u medicinskoj struci u oblasti lečenja i nege pacijenata (medicinska sestra, pomoćnik medicinske sestre, patronažna sestra, bolničar...), nege starih lica, fizikalne terapije (fizioterapeut, maser...), farmacije (apotekar, apotekarski pomoćnik, farmaceutsko-tehnički asistent...), medicinske tehnike (medicinski tehničar, medicinsko-tehnički asistent...), hitne medicinske službe...

Svi ti kadrovi moraju da dobiju potvrdu da su njihove postojeće stručne kvalifikacije dovoljne da mogu i u Nemačkoj da obavljaju iste poslove. Ako su kvalifikacije jednake onima koje su propisane u Nemačkoj, automatski se dobija radna dozvola. U slučaju da postoje bitne razlike u obrazovnim standardima, postoje dve opcije: polaganje diferencijalnog ispita ili pohađanje potrebnog kursa sa završnim ispitom. Stepen znanja nemačkog jezika zavisi od poslodavca i nadležnog ureda koji izdaje radnu dozvolu.

Dokumenta potrebna za utvrđivanje kvalifikacija:

 • Biografija
 • Potvrda o završenom školovanju i stručnom osposobljavanju
 • Potvrda o radnom iskustvu
 • Potvrda o lekarskom pregledu
 • Izjava o nekažnjavanju
 • Potvrda o završenom kursu nemačkog jezika

 

Konsalting usluge medicinskom osoblju

Kao partner za pronalaženje posla u Nemačkoj, pružamo konsalting usluge medicinskom osoblju koje traži priliku za zaposlenje u Nemačkoj. Našim registrovanim korisnicima, sa kvalifikacijama u medicinskoj struci, pružamo detaljne informacije o svemu što je potrebno da započnu karijeru u Nemačkoj. Registrovanim kandidatima pružamo i pomoć u izboru kurseva jezika, savetovanje prilikom priznavanja kvalifikacija i pomoć u povezivanju sa poslodavcima u Nemačkoj.

Besplatna registracija preko formulara na strani "Zapošljavanje medicinskog osoblja u Nemačkoj".