Preseljenje

School Placement Consulting (SPC) je agencija sa sedištem u Nemačkoj, specijalizovana za pronalaženje odgovarajućih škola u inostranstvu za decu poslovnih ljudi koji se sele van zemlje zbog potreba posla.

Pružamo individualno savetovanje i traženje obrazovnih ustanova i programa koji odgovaraju ličnim željama, potrebama i mogućnostima deteta i porodice.

Slogan SPC glasi "Školovanje koje prati preseljenje", a ako je zemlja preseljenja Nemačka, ili neka druga zemlja u svetu, ponuda paketa i usluga SPC je pravi izbor.

SPC je profesionalno rešenje za poslovne ljude koji zbog potreba posla moraju da se stalno ili privremeno presele u inostranstvo i moraju da pronađu adekvatnu školu ili fakultet za svoju decu.

Ipak, pravi klijenti SPC su deca predškolskog, školskog ili studentskog uzrasta čiji su roditelji/staratelji poslovni ljudi koji zbog potreba posla moraju da se stalno ili privremeno presele u inostranstvo.

 

Ponuda SPC je naročito pogodna za roditelje ili staratelje koji su:

  • Domaći kadrovi zaposleni u inostranim kompanijama u raznim delovima sveta
  • Zaposleni u međunarodnim organizacijama
  • Zaposleni u državnim organima, naročito u diplomatiji
  • Strani diplomatski i drugi predstavnici
  • Strani kadrovi u kompanijama privremeno angažovani u Srbiji

 

Ponuda SPC je takođe pogodna za domaće firme za preseljenje u inostranstvo koje rade za međunarodne kompanije, a pri tom žele da pruže širi spektar usluga od onih isključivo vezanih za selidbu. Iskustvo i ekspertiza SPC u svim aspektima obrazovanja, može da podigne vrednost usluga firmama za preselenje na međunarodnom tržištu, naročito prilikom preseljenja porodica poslovnih ljudi.