Paketi usluga SPC

Standardni paket

 • Početni intervju (60 min)
 • Analiza potreba učenika - rezime profila učenika
 • Predlog ponuđenih škola
 • Kontakt detalji u vezi upisa
 • Informacije o potrebnim dokumentima, standardnim testovima, rokovima...
 • Priprema posete školi
 • Pomoć pri donošenju odluka

Napredni paket

 • Početni intervju (60 min)
 • Analiza potreba učenika - rezime profila učenika
 • Predlog ponuđenih škola
 • Poređenje nastavnih planova
 • Povezivanje sa školama u ime studenta
 • Informacije o raspoloživim mestima
 • Organizovanje poseta školama
 • Pomoć pri molbama, potrebnim dokumentima, standardnim testovima, rokovima...
 • Stalni kontakt sa školama
 • Stalna telefonska i e-mail podrška tokom celog procesa traženja

Premium paket

Napredni paket plus:

 • Praćenje do škole (gde je to moguće)
 • Razvoj budućih obrazovnih planova
 • Procena odgovarajućeg univerziteta za učenike viših razreda srednje škole
 • Kompaktna obuka - rezime
 • Identifikacija oblasti daljeg razvoja (po izboru)

 

CENOVNIK USLUGA