Pojmovi i uslovi SPC
 1. School Placement Consulting (u daljem tekstu: SPC) nudi standardne, napredne i premium pakete i obezbeđuje konsalting usluge bazirane na izabranom paketu.
 2. Pratnja do škole (gde je to moguće), kao deo Premium paketa, podrazumeva dodatni honorar koji se obračunava na "per diem" bazi.
 3. Obrazac za registraciju / Ugovor mora da bude potpisan od strane roditelja, staratelja ili kompanije i vraćen kao skeniran dokument e-mailom. Nepovratan iznos registracije se odmah uračunava. Ovaj iznos će biti oduzet od ukupnog iznosa na fakturi.
 4. Neće biti potraživanja nakon izvršene uplate za usluge.
 5. Upisnina za školu nije uključena u ovu uslugu i plaća se od strane Klijenta.
 6. Slanje molbi biće izvršeno od strane Klijenta, u slučaju da nije drugačije dogovoreno, u pisanoj formi.
 7. Uplate iz inostranstva moraju da budu izvršene preko banke u evrima.
 8. Svi drugi bankarski troškovi su odgovornost Klijenta.
 9. SPC će obavestiti klijenta o prijemu uplate putem e-maila i potvrdiće datum početka pružanja usluga savetovanja.
 10. U slučaju kašnjenja sa uplatom biće uračunato dodatnih 5% od ukupnog iznosa.
 11. U slučaju raskida Ugovora od strane Klijenta, biće izvršen povraćaj polovine ukupnog iznosa ako je dat otkazni rok, u pisanoj formi, barem 7 dana pre datuma početka pružanja usluga savetovanja.
 12. Klijent ovlašćuje SPC da prosleđuje njegove lične podatke i fotokopije dokumenata školama, obrazovnim i bilo kojim drugim institucijama u periodu pružanja usluga savetovanja.
 13. Klijent se slaže da će sve informacije koje pruži biti kompletne, tačne i istinite.
 14. Klijent potvrđuje da je on isključivo odgovoran za kompletnost, tačnost i istinitost informacija.
 15. Ako je mesto u školi ponuđeno i prihvaćeno od strane Klijenta on se obavezuje da poštuje pravila, propise, statute i uredbe obrazovnih institucija i obezbeđuje plaćanje svih troškova i drugih obaveza za akademsku školsku godinu za koju se prijavljuje. Klijent razume da je on isključivo odgovoran za plaćanje odogovarajućih troškova i drugih obaveza koje proizilaze iz prijavljivanja i pohađanja izabranog predmeta/kursa i da SPC neće biti odgovoran za bilo kakve promene predmeta/kursa ili upisnine.
 16. SPC ne može da garantuje da će student biti primljen u željenu školu.
 17. SPC neće biti odgovoran ako student ne bude primljen u školu na osnovu svoje akademske ili medicinske dokumentacije.
 18. SPC neće biti odgovoran ako student odustane ili bude izbačen iz škole.
 19. Klijent razume da SPC neće, na bilo koji način, biti odgovoran za ishod upisa. U tom slučaju, neće biti nikakvih potraživanja.
 20. U slučaju pokretanja pravnog postupka radi naplate potraživanja preciziranih Ugovorom, SPC je ovlašćen da naplati troškove naplate potraživanja, uključujući i troškove advokata.
 21. Bilo koji pravni spor je u nadležnosti Okružnog suda u Dizeldorfu, u Nemačkoj.