Ostale usluge USC

USC sluge za srednje škole u Srbiji

 • Radionice/prezentacije "Izgradite Vašu budućnost" (Build Your Future)
 • Info Days - Organizovanje posete fakultetima
 • Informacije o različitim dešavanjima (radionicama, predavanjima, prezentacijama...) sa željenih univerziteta i organizovanje/priprema za učešće na njima (gde je to izvodljivo)
 • Pomoć/informacije pri nalaženju smeštaja
 • Obezbeđivanje kurseva za učenje nemačkog jezika u Nemačkoj

USC usluge za fakultete i studente u Srbiji

 • Radionice/prezentacije "Izgradite Vašu budućnost" (Build Your Future)
 • Info Days - Organizovanje posete fakultetima
 • Pomoć/informacije pri nalaženju smeštaja
 • Obezbeđivanje kurseva za učenje nemačkog jezika u Nemačkoj
 • Informacije o mogućnostima za praksu u firmama u Nemačkoj
 • Konsalting za Master i PhD studije
 • Career/Job Match testiranje za izbor odgovarajuće profesije
 • Konsalting za traženje posla u Nemačkoj
 • Coaching - Izrada raznih profila (Motivacijski profil, Stres profil, Profil za rukovodeće pozicije (Leadership profile)

USC usluga za studente i poslovne ljude u Srbiji

 • Studiranje na daljinu (Online studies) izbor akreditovanih institucija i akademskih programa

Pojedinačne USC usluge

 • Pojedinačne USC usluge izdvojene iz paketa USC usluga ili neke druge usluge bazirane na Vašoj ličnoj situaciji i potrebama

 

CENOVNIK USLUGA