Paketi usluga USC

Standardni paket

 • Početni intervju (60 min)
 • Analiza potreba učenika/studenata - rezime profila
 • Istraživanje odgovarajućih akademskih ustanova
 • Pravljenje uže liste
 • Povezivanje sa univerzitetima u ime učenika/studenata
 • Slanje studentskog profila univerzitetima (gde je to moguće)
 • Stalni kontakti sa univerzitetima
 • Informacije o potrebnim dokumentima, standardnim testovima, rokovima...
 • Predlog 3 fakulteta/akademskih institucija - rezime
 • Kontakt detalji u vezi upisa
 • Pomoć pri podnošenju molbe

Napredni paket

Standardni paket plus:

 • Početni intervju do 90 min
 • University/Career Match testiranja za izbor odgovarajućeg fakulteta i profesije
 • Detaljni izveštaj sa testiranja
 • Predlog 4 fakulteta/akademskih institucija - rezime
 • Organizovanje poseta fakultetima gde to bude traženo

Premium paket

Napredni paket plus:

 • Početni intervju do 120 min
 • Priprema za razgovor/intervju na fakultetu
 • Kompaktna obuka - rezime
 • Identifikacija oblasti za dalji razvoj
 • Predlog 5 fakulteta/akademskih institucija – rezime

CENOVNIK USLUGA