Pojmovi i uslovi USC
 1. University Study Consulting (u daljem tekstu: USC) će obezbediti sledeće usluge savetovanja:
  - direktna konsultacija preko Skype-a
  - izbor akademskih instituticija
  - izbor kursa
  - izdavanje liste zahtevanih dokumenata
  - asistiranje u nalaženju isplativih obrazovnih rešenja
  - pružanje informacija o zahtevanim standardizovanim testovima
  - olakšavanje celog procesa podnošenja molbi na 3-5 evropskih univerziteta, zavisno od izabranog paketa (davanje informacija o rokovima za molbe, pregled traženih dokumenata, saveti o naboljem načinu podnošenja molbi)
 2. Obrazac za registraciju / Ugovor mora da bude potpisan od strane roditelja, staratelja ili kompanije i vraćen kao skeniran dokument e-mailom. Nepovratan iznos registracije se odmah uračunava. Ovaj iznos će biti oduzet od ukupnog iznosa na fakturi.
 3. Dodatne usluge, kao što su informacije o smeštaju, mogu da budu obezbeđene uz doplatu.
 4. Klijent će uplatiti ukupan iznos odmah po prijemu fakture.
 5. Neće biti potraživanja nakon izvršene uplate za usluge.
 6. Upisnina za univerzitet nije uključena u ovu uslugu i plaća se od strane Klijenta.
 7. Slanje molbi biće izvršeno od strane Klijenta
 8. Uplate iz inostranstva moraju biti izvršene preko banke u evrima.
 9. Svi drugi bankarski troškovi su odgovornost Klijenta.
 10. USC će obavestiti klijenta o prijemu uplate putem e-maila i potvrdiće datum početka pružanja usluga savetovanja.
 11. U slučaju kašnjenja sa uplatom biće uračunato dodatnih 5% od ukupnog iznosa.
 12. U slučaju raskida Ugovora od strane Klijenta, biće izvršen povraćaj polovine ukupnog iznosa ako je dat otkazni rok, u pisanoj formi, barem 7 dana pre datuma početka pružanja usluga savetovanja.
 13. Klijent ovlašćuje USC da prosleđuje njegove lične podatke i fotokopije dokumenata školama, obrazovnim i bilo kojim drugim institucijama u periodu pružanja usluga savetovanja.
 14. Klijent se slaže da će sve informacije koje pruži biti kompletne, tačne i istinite.
 15. Klijent potvrđuje da je on isključivo odgovoran za kompletnost, tačnost i istinitost informacija.
 16. Klijenta se obavezuje da poštuje pravila, propise, statute i uredbe obrazovnih institucija i obezbeđuje plaćanje svih troškova i drugih obaveza za akademsku školsku godinu za koju se prijavljuje. Klijent razume da je on isključivo odgovoran za plaćanje odogovarajućih troškova i drugih obaveza koje proizilaze iz prijavljivanja i pohađanja izabranog predmeta/kursa i da USC neće biti odgovoran za bilo kakve promene predmeta/kursa ili upisnine.
 17. USC ne može da garantuje da će student biti primljen na željenu akademsku instituciju.
 18. USC neće biti odgovoran ako student ne bude primljen na akademsku instituciju.
 19. USC neće biti odgovoran ako student odustane od akedemskih studija ili bude izbačen iz akademske institucije.
 20. Klijent razume da USC neće, na bilo koji način, biti odgovoran za ishod upisa i/ili podnošenja molbe za vizu. U tom slučaju, neće biti nikakvih potraživanja.
 21. U slučaju pokretanja pravnog postupka radi naplate potraživanja preciziranih Ugovorom, USC je ovlašćen da naplati troškove naplate potraživanja, uključujući i troškove advokata.
 22. Bilo koji pravni spor je u nadležnosti Okružnog suda u Dizeldorfu, u Nemačkoj.