Dijagnostički testovi i profesionalna orijentacija

Testovi sposobnosti i profesionalna orijentacija za studiranje i rad u Nemačkoj organizuju se za buduće studente, poslovne ljude i kompanije.

Ukoliko još uvek niste sigurni šta želite da studirate, ovo je način da dođete do pravog odgovora na to životno pitanje. Izbor odgovarajućeg fakulteta/zanimanja je jedna od najvažnijih odluka koju treba da donesete, izbor treba da odgovara Vašim sposobnostima, ličnim karakteristikama, sklonostima, Vašoj motivaciji... Izbor je utoliko teži ako želite da studirate/radite u stranoj zemlji, u ovom slučaju Nemačkoj. Razlog je jednostavan: mentalitet ljudi je drugačiji, ta zemlja Vam je nepoznata, školski sistem je stran, tržište rada takođe.


 

Naš partner GEVA Institut iz Minhena pruža usluge za učenike, škole, obrazovne institucije, poslovne ljude i kompanije. Oni pružaju odgovare na sledeća Vaša životna pitanja:

 • Šta mogu?
 • Šta hoću?
 • Šta želim da postanem?

 

Neke od komponenata dijagnostičkih testova za učenike su:

 • Profesionalno interesovanje
 • Vaše ključne kvalifikacije i "jače strane"
 • Vaša efikasnot (performance)
 • Vaš profil ličnosti
 • Samoocenjivanje - Koliko dobro poznajete sebe?
 • Koje profesije odgovaraju Vašem profilu
 • Analiza Vaših rezultata i predlozi za dalje korake

 

VIŠE INFORMACIJA: www.geva-institut.de


 

Sa našim partnerom "Rekrytema", konsalting kompanijom za ljudske resurse iz Dizeldorfa, mi gradimo most do Vaših budućih poslodavaca. "Rekrytema" pomaže kako male i srednje kompanije, tako i i velike međunarodne kompanije, u procesima izbora kadrova, kao i u profesionalnom razvoju kadrova. Oni imaju temeljno poznavanje nemačkog tržišta i pristup donosiocima odluka za zapošljavanje (poslodavcima). Poznaju proces selekcije kandidata, kao i kritične faktore uspeha, kako za najtraženije, tako i za zahtevne pozicije.

Posebno je zanimljiva tzv. Univerzitet/Job Match dijagnostika:

 • Brza, precizna i efikasna analiza profila vezana za akademske institucije/poslove/pozicije
 • Rezime karakteristika metoda rada koji odgovaraju izboru fakulteta/posla
 • Rezime karakteristika metoda rada koji ne odgovaraju izboru fakulteta/posla
 • Identifikacija oblasti za dalji razvoj

 

VIŠE INFORMACIJA: www.r-hrm.com